דרכי הפניה למרכז לתעסוקה נתמכת

הפנייה למרכז התעסוקה נתמכת יכולה להיעשות על ידי גורמים שונים כדוגמת: התחנה לבריאות הנפש, מטפלים פרטיים, באופן עצמאי ועוד. זאת, רק לאחר קבלת האישור מהגורם המממן המתאים: ועדת סל שיקום, משרד הביטחון או ביטוח לאומי.

לכל מועמד נערך ראיון אישי, בו מוסברת התוכנית ונעשית הערכה משותפת, לאיזה שלב בתוכנית המדורגת מתאים המועמד. לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים, התהליך הינו קצר והקבלה מיידית בדרך כלל. 
 

לקבלת פרטים ניתן לפנות למנהל מרכז השיקום: חזי זקס, טלפון: 02-5471514,

או לרכזת האקסטרניים: שוש בן עטר, טלפון  02-5471511

כתובת המרכז התעסוקתי: רח' מעשה חושב 4, ירושלים

טלפון: 02-5471512

פקס: 02-5471517

כתובת למשלוח דוחות: מכון סאמיט, ת.ד. 10234 ירושלים 91101.