ועד מנהל

חברי הוועד המנהל של מכון סאמיט פועלים בהתנדבות, מלווים את פעילות העמותה ותורמים לה בתחומי התמחותם:

  • מר יוסי גרנות - יו"ר

  • הגב' עדינה הלוי

  • מר עמוס ספיבק

  • מר חיים דויטש