חוג הידידים

מכון סאמיט הינו עמותה ציבורית, הפועלת בשיתוף משרדי הבריאות והרווחה, משרד הבטחון, עיריית ירושלים והביטוח הלאומי, כבר למעלה מ-30 שנה.

כעמותה ציבורית, העמותה רואה את ייעודה כמובילת הטיפול והשיקום בנפגעי נפש צעירים ושואפת לפתח את תחום משפחות האומנה ולהצעיד אותו להישגים, לשם כך יש צורך בתמיכה וסיוע מבורך של תורמים וידידים מרחבי הארץ והעולם.

חוג הידידים של מכון סאמיט פועל במטרה ליזום ולסייע בגיוס תרומות לפעילויותיו המגוונות של מכון סאמיט, אשר יאפשרו הענקת שירותי אומנה וקלט חירום, טיפול ושיקום בנפגעי נפש וכן הדרכה והכשרה של מטפלים ומדריכים. הכל למען בריאותם ורווחתם של המטופלים ובני משפחותיהם.

חוג הידידים הוקם בשנת 2012. עם הקמתו, הצטרפו לחוג ידידים ותומכים בעלי שם, הרואים במכון סאמיט עמותה מובילה בתחומה, ומעוניינים לקחת חלק בקידומה.