עקרונות להצלחה בשיקום התעסוקתי

בתהליך ההכשרה לעבודה אנו שמים דגש על התקדמות הדרגתית ומתאימה ליכולות ולמוטיבציה של כל משתקם בתחום התעסוקתי.

אנו מאמינים, כי ישנם עקרונות בסיסיים, בעלי יכולת ניבוי למידת ההצלחה של המשתקם בתהליך התעסוקה. עקרונות אלו כוללים את האלמנטים הבאים:

1. מוטיבציה להיות אדם עובד ולהכיר בחשיבות העבודה.

2. נכונות לקבלת הרעיון של תהליך שיקומי בעבודה.

3. מחויבות להתמדה בעבודה.

4. מחויבות לביצוע משימות באיכות טובה.

5. מחויבות להתנהגות הולמת ומתאימה למקום עבודה.

6. תנאים בסיסיים של שכר, חופשה ועבודה קבועה.

7. פיתוח יכולת של סנגור עצמי.

כל אלו הינם עקרונות מנחים עבורנו ועבור המשתקמים, ולצידם, אנו מקפידים על הזכות ליחס הוגן ומכובד במקום העבודה.