צוות הנהלה

מנכ"ל מכון סאמיט ,

רח' הרצוג 39, ירושלים

מנהלת אדמינסטרטיבית

רח' הרצוג 39, ירושלים 

מנהל מערך השיקום

פסיכולוג ראשי,

רח' הרצוג 39, ירושלים 

מנהלת השירות למשפחות אומנה

מעשה חושב 4, ירושלים