תרומות לפעילות מכון סאמיט

מכון סאמיט יוזם שורה נרחבת של פרויקטים המרחיבים מאוד את אפשרויות השיקום הפסיכולוגי, הפיזי, החינוכי והתעסוקתי של כ-1,200 ילדים, בני נוער ומבוגרים צעירים.

פרוייקטים אלה אפשריים רק בזכות שותפינו לדרך.

המימון ממקורות פרטיים הכרחי להבטחת המשכם של פרוייקטים אלה ואחרים.

הפרויקטים כוללים:

קבוצות תמיכה טיפוליות לילדים,לבוגרים צעירים, לאומנים ולהורים.

קבוצות הדרכה פרטית מתקנת, תכניות לפיתוח כישורי חיים, פיתוח מיומנויות מחשב, וסמינרים וסדנאות להורים ולאומנים.

בתחום שיקום וטיפול התקיימו בעבר וחשוב להמשיך ולקיים, טיפולים בדרמה ובאומנות, כושר גופני, פרוייקט חדשני של משתקם ותיק חונך משתקם צעיר, מלגות להכשרה ייחודית ועוד. 

כל התרומות למכון סאמיט מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46 א'.

תרומות ניתן לבצע על ידי:

1. האינטרנט, לתרומה מאובטחת לחץ כאן.

2. משלוח צ'ק לפקודת "מכון סאמיט" לת.ד. 10234, ירושלים, 91101

3. העברה בנקאית:

    הבנק הבינלאומי הראשון, מס' 31

    סניף תלפיות, מס' 074, ירושלים

    חשבון מס' 409220604

---

קבלה לצרכי מס תשלח לכתובתכם עם קבלת התרומה. 

יש לכם עוד שאלות? פנו אלינו על ידי לחיצה כאן.