מאמרים בנושא גיל ההתבגרות

'יישוג' מודל ראשוני לעבודה עם מתבגרים עולים - שבי אהרון - למאמר המלא
סקירה אודות מתבגרים וסרטים - S. Snyder - 1992 - למאמר המלא
התבגרות מאוחרת וטיפול - M. Sugar - 1992 - למאמר המלא
אינטימיות מינית וריגשית אצל מתבגרים - M.f shaughnessy and p. Shakesby - 1992 - למאמר המלא
תלות המתבגר בחומרים כימיים - J.E Meeks - 1988 - למאמר המלא
המתבגר עם בעיות קשות: תהליכי טיפול בבי"ח ודפוסי תגובה - Response", W. Goodrich - 1990 - למאמר המלא
"תהליך האינדיוידואציה השניה" - תפיסתו של פ. בלוס את התהליך המרכזי בגיל ההתבגרות - Blos, P. - 1979 - למאמר המלא
העצמאות בדרך והמחסומים בדרך - כנס משפחות מכון סאמיט - דני שטיינבג - 2012 - למאמר המלא