מאמרים בנושא שיקום פסיכוסוציאלי

שלבים וסוגי עבודה בתהליכי שיקום מקצועי של אנשים בעלי בעיות נפשיות - חיים דויטש - 1991 - למאמר המלא
תעסוקה אצל נפגעי נפש - מקס לכמן - למאמר המלא
מודל משולב לתעסוקה נתמכת - J.Cook, A.Lehman, Drake ect. - 2005 - למאמר המלא
הקוביה האבחונית: הערכת תכנון ותקשורת של אנשים עם הפרעות נפשיות - חיים דויטש ושלומית מוטרו - 1990 - למאמר המלא
חוק שיויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות - עתליה בן מנחם - 1998 - למאמר המלא
40 מרכזים חברתיים תעסוקתיים: מודל ופרקטיקה - J.C.M. Mastboom - 1992 - למאמר המלא