הצוות המקצועי

 • מנכ"ל מכון סאמיט ,

  רח' הרצוג 39, ירושלים 

 • מנהל מערך השיקום

  פסיכולוג ראשי,

  רח' הרצוג 39, ירושלים 

 • מנהל קשרי חוץ

  רח' הרצוג 39, ירושלים 

 •  מנהלת יחידת מבוגרים,

  רח' צפורן 39, גילה, ירושלים 

 • מנהלת יח' מתבגרים,

  רח' הרצוג 39, ירושלים

 • מנהלת יח' דיור מוגן,

  רח' מעשה חושב 4, תלפיות, ירושלים

 • מנהל המרכז התעסוקתי,

  בית גיל, רח' האומן 16, תלפיות ירושלים

 •    רכזת המפעל המעברי,

  בית גיל, רח' האומן 16, תלפיות ירושלים

 •  רכזת תעסוקה נתמכת והשמה,

  בית גיל, רח' האומן 16, תלפיות ירושלים

 • מגייסת משפחות אומנה ורכזת קשרי חוץ

  רח' רמב"ם 4, בניין בית הילל, חדר 45, באר שבע

 • רכזת נגישות

  רח' הרצוג 39, ירושלים