הצוות המקצועי

 • מנהל המרכז התעסוקתי,

  בית גיל, רח' האומן 16, תלפיות ירושלים

 •    רכזת המפעל המעברי,

  בית גיל, רח' האומן 16, תלפיות ירושלים

 •  רכזת תעסוקה נתמכת והשמה,

  בית גיל, רח' האומן 16, תלפיות ירושלים

 • רכזת נגישות

  רח' הרצוג 39, ירושלים