צרו קשר

הנהלת המכון– רח' הרצוג 39, ירושלים
02-6733548 פקס: 02-6722141 summit@summit.org.il

 

משפחות אומנה וקלט חירום:

הנהלת השרות– רח' מעשה חושב 4, תלפיות, ירושלים
טלפון: 02-6733548 פקס: 02-6725442
אימייל: omna2@summit.org.il

סניף ירושלים – רח' מעשה חושב 4, תלפיות, ירושלים
ת.ד 10234 ירושלים91101
טלפון: 02-5631350   פקס: 02-5665373.
אימייל: omnaj@summit.org.il

סניף קריית מלאכי – רח' בר יהודה 55, קריית מלאכי
טלפון  08-8504011  פקס  08-8504022.
אימייל: sumomnak@summit.org.il

סניף באר-שבע - רח' רמב"ם 4, בניין בית הלל, באר שבע
טלפון 08-6654292  פקס 08-6654246.
אימייל: sumomnab@summit.org.il
 

מהות - הדרכת הורים למתבגרים:

מרכז מהות – הדרכת הורים וטיפול במתבגרים – רח' אגריפס 111 בית עייני,

ת.ד. 6551 ירושלים 91061

טלפון: 02-6336701 פקס: 02-6336708

merkazhorims@summit.org.il


שיקום נפשי:

יחידת השיקום התעסוקתית–רח' האומן 16, תלפיות, ירושלים

02-6480022 פקס: 02-6483132

יחידת מתבגרים – רח' הרצוג 39, ירושלים

02-5670840 פקס: 02-5670545 mitbagrim@summit.org.il

יחידת מבוגרים צעירים – רח' ציפורן 39, שכונת גילה, ירושלים

02-6766020 פקס: 02-6766027

יחידת דיור מוגן – רח' מעשה חושב 4, תלפיות, ירושלים

02-6737221 פקס: 02-6725442 diyur_mugan@summit.org.il