הגשת קורות חיים למייל:
work@summit.org.il
*בעת ההגשה נא לציין בנושא את מספר המשרה: 00043 *

אומנה לילדים בסיכון

טיפול ושיקום לנפגעי נפש

מרכז הורים למתבגרים

דילוג לתוכן